Asosiy menu

"Узтемирйулконтейнер" акциядорлик компаниясининг ташкилий тузилмасиЖамиятни бошқарув органлари:
  • Акциядорларнинг умумий йиғилиши - жамиятнинг юқори бошқарув органидир.
  • Жамиятнинг кузатув кенгаши-жамият фаолиятига умумий раҳбарликни амалга оширади
  • жамият ижроия органи (бошқарув) -жамиятнинг кундалик фаолиятига раҳбарлик қилиш ваколатини амалга оширади.
Жамиятнинг молия-хўжалик фаолиятини назорат қилиш:
  • тафтиш комиссияси- жамиятнинг молия-хўжалик фаолиятини назорат қилади; 
  • жамиятнинг ички аудит хизмати -жамиятнинг ижроия органи, филиаллари ва ваколатхоналари томонидан қонун ҳужжатларига, жамият уставига ва бошқа ҳужжатларга риоя этилишини, бухгалтерия ҳисобида ва молиявий ҳисоботларда маълумотларнинг тўлиқ ҳамда ишончли тарзда акс эттирилиши таъминланишини, хўжалик операцияларини амалга оширишнинг белгиланган қоидалари ва тартиб-таомилларига риоя этилишини, активларнинг сақланишини, шунингдек жамиятни бошқариш юзасидан қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилишини текшириш ҳамда мониторинг олиб бориш орқали жамиятнинг ижроия органи, филиаллари ва ваколатхоналари ишини назорат қилади ҳамда баҳолайди.