Asosiy menu

Охирги 3 йилги ҳисобланган ва тўланган дивидендлар хақида маълумотлар


2018 yil uchun to'langan dividendlar

Aktsiyador Aksiyalar Dividend Soliq To'lov 
p.p. Yuridik shaxlar miqdori jami 5% miqdori
1 <O`zbekiston temir yo`llari> aksiyadorlik jamiyati    3 029 644   3 029 644 000,00       151 482 200   2 878 161 800,00
2 <Alliance-Leasing> aksiyadorlik jamiyati              34   34 000,00                1 700   32 300,00
3 ООО <NAYMON INVEST CONSULTING>              11   11 000,00                   550   10 450,00
4 Mehnat jamoasi 336 582     163 818 000,00

2019 yil uchun to'langan dividendlar

Aktsiyador Aksiyalar Dividend Soliq To'lov 
p.p. Yuridik shaxlar miqdori jami 5% miqdori
1 <O`zbekiston temir yo`llari> aksiyadorlik jamiyati    3 029 644   9 088 932 000,00       454 446 600   8 634 485 400,00
2 <Alliance-Leasing> aksiyadorlik jamiyati              34   102 000,00                5 100   96 900,00
3 ООО <NAYMON INVEST CONSULTING>              11   33 000,00                1 650   31 350,00
4 Mehnat jamoasi 336 582     457 912 350,00

2020 yil uchun to'langan dividendlar

Aktsiyador Aksiyalar Dividend Soliq To'lov 
p.p. Yuridik shaxlar miqdori jami 5% miqdori
1 <O`zbekiston temir yo`llari> aksiyadorlik jamiyati    3 029 644   31 205 333 200,00    1 560 266 660   29 645 066 540,00
2 <Alliance-Leasing> aksiyadorlik jamiyati              34   350 200,00               17 510   332 690,00
3 ООО <NAYMON INVEST CONSULTING>              11   113 300,00                5 665   107 635,00
4 Mehnat jamoasi 336 582     1 357 111 005,00
Biriktirilgan xujjatlar: