Tashkiliy tuzilma

"O'ztemiryo'lkonteyner" aksiyadorlik jamiyatining tashkiliy tuzilmasi 2024 yil 26 iyundagi Aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi qarori bilan tasdiqlangan

"O'ztemiryo'lkonteyner"  AJ tuzilmasi.

Jamiyatni boshqarish organlari:

  • Aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi jamiyatning eng yuqori boshqaruv organi hisoblanadi.
  • Jamiyatning kuzatuv kengashi jamiyat faoliyatiga umumiy rahbarlikni amalga oshiradi.
  • Jamiyatning joriy faoliyatiga jamiyatning ijroiya organi rahbarlik qiladi.

Kompaniyaning moliyaviy-xo'jalik faoliyatini nazorat qilish:

  • jamiyatning ichki audit xizmati - jamiyatning ijro etuvchi organi, filiallari va vakolatxonalari tomonidan huquqni tasdiqlovchi hujjatlar, jamiyat ustavi va boshqa hujjatlarga rioya etilishini ta’minlash, buxgalteriya hisobi va moliyaviy hisobotda ma’lumotlarning to‘liq va ishonchli aks etishini, rioya etilishini ta’minlash;
  • xo‘jalik operatsiyalarini amalga oshirishning belgilangan qoidalari va tartibiga muvofiq jamiyat boshqaruvi organlariga qonun hujjatlarida belgilangan talablarga rioya etilishini tekshirish va nazorat qilish orqali jamiyat ijroiya organi, filiallari va vakolatxonalari faoliyatini nazorat qiladi va baholaydi.